Proiecte de hotarare 2023

          


Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni.pdf (73 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare mandat special reprezentant UAT Plesoiu in Adun. Gen. a ADI Olt ECO in vederea exercitarii votului pt modif. tarifelor serv. de salubrizare.pdf (833 KB)
Descarca proiect de hotarare privind declarare ca bun de uz si interes public local a unui imobil situat in loc. Schitu din Vale, com. Plesoiu.pdf (175 KB)
Descarca proiect de hotarare privind executia bugetara la data de 31.12.2022.pdf (285 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget pe anul 2023 trim.II.pdf (668 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare - cadru incheiat intre UAT Bals - Serv. Public de Gestionare a Cainilor fara Stapan si UAT Plesoiu.pdf (429 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea taxei de salubrizare, a regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serv. de salubrizare si a tarifelor distincte.pdf (924 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2022.pdf (71 KB)
Descarca proiect de hotarare privind executia bugetara la 30.06.2023.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea dispozitiei nr 135 din 19.06.2023 cu privire la rectificarea bugetului local trim.II - 2023.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni.pdf (66 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Rap. de eval. a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2023 -sem. I si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2023.pdf (321 KB)
Descarca proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contracteloracordurilor-cadru pentru achizitia produselor.pdf (184 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validare dispozitia nr 164 din 04.08.2023 privind rectificare buget.pdf (625 KB)
Descarca Proiect de hotarare. nr 43 din 11.08.2023.pdf (92 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie