Comisii de specialitate

Primăria Comunei Pleşoiu
1.     Comisia pentru agricultura, activitati social culturale, culte, protectie copii, tineret si sport
       PREŞEDINTE COMISIE,                                      SECRETAR COMISIE,
           Preda Iulian                                                          Ghita Florentin          
 
                                                    Membrii : Ochescu Marinel
                                                                           Vilcelaru Andrei Adrian           
                                                                           Parvu Adrian
                                                                          
 
2.     Comisia de specialitate pentru buget-finanțe, activităţi economico-financiare, muncă și protecție socială, juridică și disciplină
     PREŞEDINTE COMISIE,                                  SECRETAR COMISIE,
           Nicuț Alin                                                   Viziru Dragoș Marian          
 
                                                    Membrii : Nicuț Alin
   Ghiorghișor Ilie Claudiu
                                                                           Ghiță Florentin
                                                                           Neacșu Marin
                                                                           Trică Adela
                                                                                           Ochescu Marinel
 
 
3.     Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, invatamant, sanatate si familie, protectia mediului si turism
  PREŞEDINTE COMISIE,                                       SECRETAR COMISIE,
          Trica Adela                                                        Paunel Marin
 
                                                    Membrii : Nicuț Alin
                                                                   Vilcelaru Andrei Adrian
                                                                   Viziru Dragoș Marian

Stiri

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie