Despre noi

Comuna Pleşoiu este situată în nord-vestul judeţului Olt, pe şoseaua Corabia-Sibiu (DN 64) care urmează vechiul drum al lui Traian. Coordonatele geografice sunt: 44º 28′ 0″ N
şi 24º 16′ 0″E. Suprafaţa teritoriului administrativ măsoară 5052 ha, din care 567 ha sunt cuprinse în intravilanul comunei.

Localizare pe harta administrativă a judeţului Olt
Amplasată în nord-vestul judeţului Olt, la cca. 15 km de municipiul Slatina, comuna are ca vecinătăţi administrative:  Nord: comuna Srejeşti;  Est: comuna Curtişoara şi amenajarea hidroenergetică Arceşti;  Sud: comuna Găneasa;  Vest: comunele Cârlogani şi Morunglav. Comuna se mai află la o distanţă de 25 km de oraşul Drăgăşani din judeţul Vâlcea,
aflat în partea de nord.
Are în componenţă/administrare 7 sate, respectiv: Pleşoiu (reşedinţa de comună), aşezat la răscrucea drumurilor DN 64 si DJ 677, Cocorăşti, Arceşti şi Arceşti Cot (la poalele
dealurilor împădurite şi străbătute de pârâul Beica), Doba (la 2 km vest de Pleşoiu), Schitu din 5 Deal (după un podiş) şi Schitu din Vale (înspre sud, la cca. 1 km spre Colibaşi). Populaţia
este de 3105 locuitori (conform Recensământului din anul 2011), distribuită în circa 1240 gospodării